MY SERVICES

• ออกแบบเว็บไซต์ Webdesign
รับงานออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ เว็บดีไซน์ รับทำเว็บไซต์ให้ภาครัฐ ทำเว็บไซต์ ให้กับภาคเอกชน โดยมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ ในการพัฒนาการให้บริการต่างๆแก่ลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด ความรักในงานบริการจึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา และ เป็นส่วนหนึ่งในการ สนับสนุนธุรกิจของท่าน ให้ไปสู่ความสำเร็จ
ตัวอย่างผลงานออกแบบเว็บไซต์ เว็บดีไซน์
• ออกแบบแผนที่ Map Design
บริการสร้างสรรค์ และ ออกแบบแผนที่ ให้กับองค์กรของท่าน เนื่องจากแผนที่ของบริษัทมีความสำคัญไม่แพ้ข้อมูล หรือบริการอื่นๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทาง เพื่อติดต่องานที่บริษัท หรื่อหน่วยงานของท่าน ยิ่งเราออกแบบแผนที่ได้ดี สวยงาม และใกล้เคียงกับสถานที่จริงเท่าไร ยิ่งทำให้การเดินทางมาถึงง่ายยิ่งขึ้น อักทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กรอีกด้วยซึ่งแผนที่์ที่ดีนั้นจะช่วยสร้างให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองกรค์ของลูกค้าได้ดีทีเดียว
ตัวอย่างผลงานออกแบบแผนที่์
• ออกแบบนามบัตร Business Card Design
เรามีบริการสร้างสรรค์ และ ออกแบบนามบัตร ให้กับองค์กรของท่าน เพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรของท่าน นอกจากนามบัตรจะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กรอีกด้วย เรามีทีมางานกราฟฟิกดีไซน์มืออาชีพคอยให้บริการ ออกแบบนามบัตร ให้กับองค์กรของท่าน ทางทีมงานได้เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ออกแบบนามบัตร ให้ตรงตาม คอนเซปของลูกค้า ซึ่งนามบัตรที่ดีนั้นจะช่วยสร้างให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองกรค์ของลูกค้าได้ดีทีเดียว
ตัวอย่างผลงานออกแบบนามบัตร
• รับจดทะเบียนเว็บไซต์ Domain + Hosting
บริการจดโดเมนเนม และ โฮสติ้ง ให้กับท่านเพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการความยุ่งยากในการจดหรือชำระค่าใช้จ่ายเอง สามารถช่วยให้องกรค์ของท่านสามารถประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจได้อย่างง่ายดาย โดยที่ไมจำเป็น่ต้องเสียทรัพยากรในการดูแลหรือทำความเข้าใจในส่วนดังกล่าว เพียงแค่มอบความยุ่งยาก น่าปวดหัวนี้ให้เราดำเนินการ
Copyright 2019 @ n13webdesign.com All Rights Reserved.